Pan Zupa:

Udzielam panu niniejszym nieograniczonej licencji na użytkowanie w dowolny sposób konceptu obywatela pragnącego zrezygnować z obywatelstwa polskiego jako złodzieja własności państwowej, który chce Polskę z siebie okraść.

W zamian uprzejmie proszę o przedłużenie na następne 24 miesiące uprzednio wykupionej licencji na używanie wynalezionego praz pana słowa krapol (TM) oraz pochodnych (Krapolandia, Krapolistan, Krapolitania etc.)

via Praca w Wielkiej Brytanii i Irlandii – Forum dyskusyjne | Gazeta.pl.

Reklamy