Tagi

,

Jakie są uprawnienia poszczególnych osób związanych z lubczasopismem
Redaktor Naczelny:
– mianuje (za zgodą) i odwołuje Redaktorów
– edytuje dane lubczasopisma (wygląd tytuł, podtytuły, itp)
– jest Redaktorem
Redaktor może:
– wstawiać do lubczasopisma teksty własne
– wstawiać do lubczasopisma teksty pozostałych blogerów z tym że
– wstawienie tekstu Redaktora, Autora bądź Współpracownika lubczasopisma jest natychmiastowe
– wstawienie tekstu innego blogera musi zostać przez autora zatwierdzone
– usuwać teksty z lubczasopisma
– moderować lubczasopismo (usuwać komentarze, banować)
– mianować (za zgodą) i odwoływać Autorów i Współpracowników
Autor:
– może wstawiać do lubczasopisma swoje własne teksty
Współpracownik:
– sam nic nie może (lecz jego teksty mogą być zamieszczane w lubczasopiśmie bez dodatkowego potwierdzenia)

via Lubczasopisma FAQ – Salon24 | Niezależne Forum Publicystów.

Reklamy