Tagi

, , , ,

Czyżbym musiał się legitymować dowodzikiem osobistym przed wypisaniem czeku ❓

Bez PESELa nie wolno nawet wpisywać się na listę Płażyńskiego. To jaki tam ze mnie obywatel ❓ Niepotwierdzony ❓

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto bankowe, a Ustawa nie pozwala nam otrzymać pieniędzy od:

  • osób nie mających miejsca zamieszkania na terenie RP, z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
  • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie RP,
  • podmiotów prawnych nie mających siedziby na terenie RP,
  • innych podmiotów nie mających siedziby na terenie RP, posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
  • podmiotów prawnych z udziałem podmiotów zagranicznych.

via Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”.

Reklamy