Tagi

Skrócona wersja artykułu ukazała się w weekendowym wydaniu „Naszego Dziennika” (11-12 września 2010). Autor jest publicystą, badaczem akt przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, byłym pracownikiem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. Wojskowych Służb Informacyjnych.
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100911&typ=my&id=my31.txt

via Rosyjska sieć – Tadeusz Witkowski | Blogmedia24.

Reklamy