Sarmaci przynieśli Południowym Bałtom (czyli późniejszym Słowianom) swoje wyobrażenia religijne, czego śladem jest około czterdziestu słów pochodzenia irańskiego, oznaczających najważniejsze pojęcia religijno-moralne. Należą tu słowa „bóg”, „wiara”, „raj”, „święty”, „chwała” i inne. Reszta Bałtów, od których pochodzą obecni Litwini i Łotysze, zachowała dawniejsze słowa rodzime

Wojciech Jozwiak. Tajemniczy Slowianie.

Reklamy