Tagi

, , , , , , ,

31.01.2012 12:44

…glino…szczerze współczuję!!!!! W Straży Miejskiej m.st.W-wy jest tak samo,albo jeszcze gorzej, bo ze Straży Miejskiej nie można odejść na emeryturę po 15 czy 20 latach pracy!!!!! Strażnik będzie pracował do 67 roku życia,to fatalne nieporozumienie i wcale nie chcemy odchodzić po 15 latach na emerytury!!!!! ALE tak jak w obecnej chwili jest źle w Straży Miejskiej m.st.W-wy,nie było źle NIGDY DO TEJ PORY!!!!! RZĄDZĄ MIERNOTY I SŁUGUSY, którzy dbają o Swoje stołki i konserwują UKŁAD!!!!!! ZWIĄZKI ZAWODOWE NIE ROBIĄ NIC OD LAT, BO SĄ W KIESZENI KOMENDANTA,KTÓRY JEST Byłym BOR-wikiem i tak jak wielu w Straży Miejskiej, byłych milicjantów,policjantów,klawiszy, trepów,UB-eków, SB-eków, mają już SWOJE EMERYTURY i tak naprawdę STRAŻNIKÓW MAJĄ W D….E!!!!!!!!!!

za pomocą Temat: Roszady w policji przed Euro. „Coś niebywałego” – Forum – TVN Warszawa.

Oryginalny komentarz gliny jest jeszcze u Makowskiego w pasku bocznym a w tefałenie już go nie ma:

  • [prasa kłamie.]

    ~glina
    Dzien­ni­ka­rze robią z igły widły. Osobą odpo­wie­dzialną za złużby prewn­cyjne w KSP nie był Komen­dant Mularz tylko jego zastępca Bereda, które de facto pozo­staje na swoim sta­no­wi­sku. Twier­dze­nie, że osoby ze sta­no­wisk kie­row­ni­czych odcho­dzą w dowód soli­dar­no­ści dla Mula­rza jest totalną bzdurą. Odcho­dzą bo nada­żyła się oka­zja pod­wyż­sze­nia sobie dodat­ków służ­bo­wych po kil­ka­set zło­tych, co prze­kłada się na wyso­kość eme­ry­tury. Część z odcho­dzą­cych miała pełną wysługę i gdyby pra­co­wali dalej, po pro­stu nic by nie uzy­skali. Ot po pro­stu kolejna pato­lo­gia w Poli­cji gdzie pod­wyżki uzy­skuje garstka ludzi będąca w dobrej komi­ty­wie z Komen­dan­tem Sto­łecz­nycm. Poli­cjanci, któ­rzy będą na pierw­szej linii zabez­pie­czać Euro2012 nie dostali od Komen­danta Mula­rza ani zło­tówki. Komen­dant Mularz niczym nad­zwy­czaj­nym się nie wyróż­nił, nadal w poli­cji panuje marazm, a na sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze wsa­dza się mier­noty.

Nie jestem pewien, czy Makowski zachowuje na przyszłość takowe wycięte rodzynki z dzisiejszej prasy.

Reklamy