Tagi

, , ,

Została wcielona do ubezpieczalni usłużnego, dyspozycyjnego & neutralnego mister Spula’s.
Tam następuje przekierowanie ze starego URL.

Rada Polonii świata powstała w 1978 roku w Toronto pod nazwą Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego świata, a jej głównym celem była walka o niepodległość Polski. W 1992 roku na zjeździe w Krakowie zmieniono jej nazwę na Radę Polonii świata i dopuszczono do udziału organizacje polonijne z krajów byłego bloku komunistycznego.

W obecnej chwili do RPś należą organizacje centralne prawie wszystkich krajów osiedlenia Polonii i Polakow oraz organizacje o zasięgu światowym. W ciągu 24 lat swojej działalności zorganizowana Polonia świata organizowała wiele akcji pomocy krajowi, broniła dobrego imienia Polski i Polaków, wstawiała się u rządów krajów osiedlenia na rzecz wstąpienia Polski do NATO, a teraz do Unii Europejskiej.

Polonia na całym świecie to okolo 15 mln osób polskiego pochodzenia. Na całym świecie istnieje około 3 tys. organizacji polonijnych.

za pomocą KUCZYNSKI PREZESEM  RADY POLONII sWIATA.

Reklamy