Tagi

, , ,

Rosjanie ryją ze śmiechu, że kurica nie ptica a Polsza nie zagranica.


Ktoś chce zrobić z orła kurę!
Każe podnieść ręce w górę.
Dyrygują specjaliści –
ko…ko, ko…ko, ko…muniści

Lub go z Rosji przywiał wiatr,
kiedy powariował świat
i babuszki są atrakcją.
Przebój jest ko…ko…mpromitacją!

W temacie

http://pl.wordpress.com/tag/koko/

Reklamy